Gezondheidscentra


Begin 2017 kwam een jonge ambitieuze tandarts met compagnon kennismaken bij ons bureau. Hij had een optie op een stuk grond en wilde daar graag zijn droompraktijk realiseren. Of wij hem daarbij konden helpen. Al snel hadden we een klik en konden we aan de slag. We hebben in beginsel een haalbaarheidsonderzoek gedaan naar de locatie en zaken als bestemmingsplan, parkeerbeleid en kadastrale informatie beoordeeld. In een vroeg stadium maken we een globale stichtingskostenraming om te komen tot een reëel doel. Hieruit bleek dat het beter zou zijn om een extra partij te zoeken.

Lees meer

De omgevingsvergunning voor de nieuwbouw van een medisch cenrum in Zwolle is aangevraagd. Het centrum zal huisvesting bieden aan een groepspraktijk voor huisartsen, een apotheek en fysiotherapeut. Daarnaast is het pand ook nog voorzien van losse verhuurbare ruimtes. 

 

Lees meer

Momenteel zijn we volop bezig met de uitwerking van het ontwerp voor een nieuw gezondheidscentrum met appartementen.

Op de beganegrond zal een huisartsenpraktijk en een praktijk voor fysiotherapie zich gaan vestigen.

De verdieping zal bestaan uit hoogwaardige appartementen bestemd voor ouderen.

Zie de visualisatie van het beoogde eindresultaat.

Lees meer

Pagina's