Overig utiliteit


De nieuwbouw van de hoogwaardige bedrijfsruimte te Venlo. Het gevelmetselwerk nadert de voltooiing; de afbouw van de binneninrichting is in volle gang volgens de afgesproken planning. 

Lees meer

Bij de bedrijfshal in Venlo zijn alle 170 stuks funderingspalen aangebracht! De hal zal worden gebruikt voor opslag van zwaar materiaal, waarbij de vloer een belasting van 6000 kg/m2 moet kunnen dragen. Met dit aantal palen moet dat geen probleem meer zijn.

Lees meer

Onlangs zijn de contractstukken ondertekend voor de nieuwbouw van een bedrijfshal te Venlo. Inmiddels is gestart met de uitvoering en worden de eerste funderingspalen aangebracht.

Lees meer