Nieuwbouw bedrijfshal Venlo

Start bouw


Onlangs zijn de contractstukken ondertekend voor de nieuwbouw van een bedrijfshal te Venlo. Inmiddels is gestart met de uitvoering en worden de eerste funderingspalen aangebracht.