Goedkeuring welstandscommissie woonzorgvoorziening Oss


Deze week hebben wij de goedkeuring van welstand ontvangen van een nieuwbouw woonzorgvoorziening te Oss. Een mooi ontwerp, dat in constructief overleg met de commissie op enkele punten is verbeterd. Wij zijn helemaal trots op het resultaat. Het ontwerp is een modern fris gebouw met baksteen architectuur, gevat tussen horizontale lijnen van wit beton. Diep liggende kozijnen, een zorgvuldige detaillering en mooie natuurlijke materialen  zorgen voor een prachtig resultaat. Het gebouw huisvest een kleinschalige woonzorgvoorziening voor ouderen, aangeboden door de Zorg Haven woonzorggroep van Ronald en Marieke Oostlander. Het project is een ontwikkeling van Groupcare in samenwerking met Reuvers Bouw en Ontwikkeling te Oss.We gaan kijken hoe we het plan zo energiezuinig mogelijk kunnen uitwerken. Het streven is om binnen het budget zo energie neutraal mogelijk te bouwen. We zullen in ieder geval gaan werken met zonnecellen (PV panelen).