Nieuwbouw van het gezondheidscentrum in Heesch


De nieuwbouw van het gezondheidscentrum in Heesch is 'uit de grond'. Lijmwerk van de kalkzandsteen wanden is gereed en binnenkort wordt gestart met het gevel metselwerk.