Praktijken


Begin 2017 kwam een jonge ambitieuze tandarts met compagnon kennismaken bij ons bureau. Hij had een optie op een stuk grond en wilde daar graag zijn droompraktijk realiseren. Of wij hem daarbij konden helpen. Al snel hadden we een klik en konden we aan de slag. We hebben in beginsel een haalbaarheidsonderzoek gedaan naar de locatie en zaken als bestemmingsplan, parkeerbeleid en kadastrale informatie beoordeeld. In een vroeg stadium maken we een globale stichtingskostenraming om te komen tot een reëel doel. Hieruit bleek dat het beter zou zijn om een extra partij te zoeken.

Lees meer

Het concept ontwerp / plan voor de nieuwbouw van een tandarts- en fysiopraktijk is voorgelegd aan de Welstandscommissie en akkoord bevonden.

Lees meer

Pagina's