Akkoord vooroverleg Welstandscommissie


Het concept ontwerp / plan voor de nieuwbouw van een tandarts- en fysiopraktijk is voorgelegd aan de Welstandscommissie en akkoord bevonden.