HORST AAN DE MAAS - gezondheidscentrum


Begin 2017 kwam een jonge ambitieuze tandarts met compagnon kennismaken bij ons bureau. Hij had een optie op een stuk grond en wilde daar graag zijn droompraktijk realiseren. Of wij hem daarbij konden helpen. Al snel hadden we een klik en konden we aan de slag. We hebben in beginsel een haalbaarheidsonderzoek gedaan naar de locatie en zaken als bestemmingsplan, parkeerbeleid en kadastrale informatie beoordeeld. In een vroeg stadium maken we een globale stichtingskostenraming om te komen tot een reëel doel. Hieruit bleek dat het beter zou zijn om een extra partij te zoeken.
Om te kijken wie er mogelijk mee zou kunnen doen, hebben we een zoekopdracht uitgevoerd. Wij spreken de taal van de diverse zorgverleners en kunnen dus makkelijk meedenken met de andere partij. Voor een aantal partijen hebben we een quick scan gedaan om te kijken instappen een optie zou zijn. Er kwam een fysiopraktijk naar voren die graag mee wilde doen als mede-participant van dit mooie centrum. Met de partners Mondzorg Westsingel en Fysio Westsingel konden we aan de slag.

Wij hebben het programma van eisen vertaald naar een goede plattegrond en een bijpassend ontwerp. Uiteraard regelen we in dit proces alle zaken die daarbij komen kijken met o.a. de gemeente, brandweer, parkeren. Het plan is besproken met de stedenbouwkundige en de welstandscommissie en - met complimenten - akkoord bevonden. Vervolgens zijn de stukken na het definitief ontwerp uitgewerkt en gereed gemaakt voor het vergunningentraject en prijsvormingstraject. Er dient dan een compleet project uitgewerkt te worden met alle benodigde adviseurs; in dit geval grond- en bodemadviseur, constructeur en installatieadviseur. We doen de aanvragen voor alle benodigde vergunningen (milieuvergunning, omgevingsvergunning, kapvergunning, inritvergunning en reclamevergunning). In dit geval hebben we ook de afwijkingsprocedure (BOR) ten opzichte van het bestemmingsplan geregeld. Daarna worden de stukken verder uit uitgewerkt met een bestek en uitgebreide set bouwkundige tekeningen ten behoeve van de prijsvorming. 

We maken een selectie van partijen die mee kunnen doen. Deze selectie maken we samen met de opdrachtgever. We zijn onafhankelijk en proberen te kijken wie het meest geschikt is voor het project. In deze tijd is het moeilijk om een goede aannemer te zoeken die tijd heeft en een goede offerte maakt, maar uiteindelijk is dat gelukt; aannemer van Bussel uit Helmond gaat de klus klaren . Na het opstellen van de aannemingsovereenkomsten begin 2019 - gesplitst in dit geval - kan de bouw beginnen. Het gebouw is uiteraard zeer duurzaam ontworpen. We werken met een warmtepomp, uiteraard geheel zonder gas. Er komen zonnepanelen en er wordt met warmte-terugwin-ventilatie gewerkt. De isolatie ligt op een zeer hoog niveau en we werken met warmte werende beglazing. De terreininrichting is zo ontworpen dat het water in de bodem kan trekken en er is gekozen voor een wadi.

Wij hebben voor dit project de volledige directievoering en bouwbegeleiding uitgevoerd. Dit betekent ook het volledige projectmanagement inclusief aansturen dentale partijen, apparatuur fysio, en terreininrichting. Ook na de ruwbouwfase verzorgd ons team de interieuroffertes, details aan de binnenzijde, verlichting, binnenkleuren, losse inrichting, vloerafwerkingen. Er komt meer bij kijken dan je denkt.

Voor continuering van de praktijk van de tandarts hebben wij een tijdens de bouwwerkzaamheden een tijdelijke huisvesting geregeld. Deze huisvesting staat op hetzelfde perceel. Alle voorzieningen en vergunningen die hiervoor benodigd waren hebben wij ook in orde gemaakt.

Jaar van oplevering: 2020
Bouwtijd: +- 12 maanden
Aannemer: Van Bussel Bouwbedrijf Helmond
Installateur W: Hoeben Installaties Asten
Installateur E: Marechal Elektro Den Bosch        
Interieurontwerp tandartspraktijk: Grand&Johnson
Dental leverancier: Henry Schein

Plattegrond: