Inrichting van een orthodontiepraktijk!


Na de ontwerpfase, de technische fase, de vergunningsfase en de aanbestedingsfase zijn we nu druk bezig in de uitvoeringsfase van de inrichting van een orthodontiepraktijk in Lent.

We zijn al voor het bouwen van het casco betrokken bij het project. Na het leggen van “de eerst steen” door Olivier Lijten en het gereed komen van het casco konden wij verder met de uitvoering van de inrichting samen met aannemer Van Rennes Groep.

Voor onze klanten is dit vaak een periode waarin alles nog een puinhoop lijkt en het moeilijk is om het eindresultaat voor ogen te krijgen. Wij hebben het eindresultaat gelukkig steeds goed in het vizier.