Plaatsing interieur Buijs Tandartsen in Groningen


De nieuwe tandartspraktijk voor Buijs Tandartsen gaat richting einde. De houten vloer wordt gelegd en er is een start gemaakt met het plaatsen van het interieur.