Oplevering nieuwbouw Orthodontistenpraktijk Horst


Onlangs hebben we Othodontistenpraktijk Horst opgeleverd. Een zeer duurzame praktijk met hoogwaardige materialen en installaties. Het interieur en exterieur is integraal ontworpen en uitgewerkt in 3D door Van der Schoot Architecten bna als ook het verzorgen van het complete vergunningstraject, aanbesteding, bouwbegeleiding, toezicht en nazorg. Over elk detail is nagedacht en is zorgvuldig uitgevoerd. Het resultaat roept bij de eigenaars, personeel, patiënten en omwonenden veel positieve reacties op. Daar doen we het voor !!